Celem warsztatów jest dokładne omówienie pracy Teruyoshi Yoshida "Local class field theory via Lubin-Tate theory" (Annales de la Faculte des Sciences de Toulouse, Ser. 6, 17-2 (2008), 411-438), która przedstawia dowód lokalnej teorii ciał klas.

Warsztaty odbędą się 13 i 14 grudnia 2011 roku w sali 405 (IV piętro) w IMPANie na ul. Śniadeckich 8 (Warszawa).

Początek o godzinie 14.15.


13 grudnia 2011:

Wykład 0+1 (30 min + 1,5h)(Przemysław Chojecki): Wstęp do warsztatów oraz podstawy algebry przemiennej (omówienie Appendix I oraz rozdziału 2).

Wykład 2 (45 min)(Jakub Witaszek): Grupy formalne i grupy Lubina-Tate'a (omówienie rozdziału 3)

Wykład 3 (1h 15 min)(Joachim Jelisiejew): Rozszerzenia Lubina-Tate'a i przekształcenia Artina (omówienie rozdziału 4)14 grudnia 2011:

Wykład 4 (1,5h)(Piotr Achinger): Grupy Galois, grupy norm i zmiana bazy (omówienie rozdziału 5)

Wykład 5 (1,5h)(Bartosz Naskręcki): Lokalne twierdzenie Kroneckera-Webera (omówienie rozdziału 6)

Wykład 6 (1,5h)(Przemysław Chojecki): Uogólnienia czyli reprezentacje Galois, formy modularne i dwuwymiarowa lokalna odpowiedniość LanglandsaUczestnicy:

Piotr Achinger (Berkeley)
Przemysław Chojecki (Paris 6/UW)
Konrad Durnoga (UW)
Maksymilian Grab (UJ)
Joachim Jelisiejew (UW)
Tomasz Lenarcik (UJ)
Bartosz Naskręcki (UAM)
Michał Niewiadomski (UW)
Piotr Rzonsowski (UAM)
Jakub Witaszek (UW)
Michał Zydor (Paris 7)
Institut Mathématique de Jussieu - Fondation Sciences Mathématiques de Paris - Fédération de recherche Mathématiques Paris Centre